Biệt thự Huỳnh Uy Dũng

ĐỊA CHỈ

Số 6, Nguyễn Thông, Quận 3, TP.HCM

CHỦ ĐẦU TƯ

Huỳnh Uy Dũng

Năm

2018