Nhà máy nhựa Long Thành Đồng Nai

ĐỊA CHỈ

Đồng Nai, TP.HCM

CHỦ ĐẦU TƯ

Nhựa Long Thành

Năm

2018