Nhà máy nhựa Long Thành Đồng Nai

Du an biet thu minh nhua 12 1067x800 - Nhà máy nhựa Long Thành Đồng Nai
Du an biet thu minh nhua 3 1067x800 - Nhà máy nhựa Long Thành Đồng Nai
Du an biet thu minh nhua 13 1067x800 - Nhà máy nhựa Long Thành Đồng Nai
Du an biet thu minh nhua 10 1067x800 - Nhà máy nhựa Long Thành Đồng Nai
Du an biet thu minh nhua 6 1067x800 - Nhà máy nhựa Long Thành Đồng Nai
Du an biet thu minh nhua 4 1067x800 - Nhà máy nhựa Long Thành Đồng Nai

ĐỊA CHỈ

Đồng Nai, TP.HCM

CHỦ ĐẦU TƯ

Nhựa Long Thành

Năm

2018